ASOCIATIA INFANTIA

ASOCIAŢIA „INFANTIA” este fondată, potrivit Actului constitutiv, în conformitate cu  prevederile O.G. nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare şi Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice.

Scopul Asociaţiei constă în:

– promovarea metodelor  actuale de depistare si intervenţie în ceea ce priveşte tulburarile  din  spectrul autismului;

– aplicarea  de strategii educational-comportamentale,  terapie de limbaj si comunicare, terapie ocupationala şi kinetoterapie şi/sau integrare  senzorială  în  scopul recuperării  şi  progresului copiilor diagnosticaţi cu autism

– organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii,

În realizarea acestui scop, Asociaţia urmăreşte următoarele obiective:

– desfăşurarea de activităţi de recuperare a copiilor a căror viaţă este marcată de autism, tulburări din spectrul autismului (si/sau de alte dizabilităţi), precum şi  stimularea dezvoltării atât a aptitudinilor cât şi a performanţelor acestora;

– editarea şi difuzarea de cărţi, broşuri si alte publicaţii, de casete audio şi video, CD-uri al căror conţinut vine în susţinerea scopului Asociaţiei si alte activităţi media;

diverse activităţi (inclusiv de voluntariat) efectuate de către personal voluntar pentru realizarea scopului Asociaţiei;

– strângerea de fonduri pentru realizarea scopului Asociaţiei şi implicare directă  în vederea susţinerii proiectelor Asociaţiei;

– strângerea de fonduri pentru susţinerea terapiilor de recuperare (inclusiv terapia comportamentală aplicată) a copiilor cu autism, tulburări din spectrul autismului (si/sau de alte dizabilităţi);

– alocarea de fonduri pentru aplicarea practică a terapiilor de recuperare (inclusiv terapia comportamentală aplicată) a copiilor cu autism, tulburări din spectrul autismului (si/sau de alte dizabilităţi), in cuantumul stabilit exclusiv de Comitetul Director;

– colaborări cu organisme de stat şi neguvernamentale în vederea realizării scopului Asociaţiei;

– asigurarea accesului general la informaţiile privitoare la orice modalităţi si/sau tipuri de activităţi pentru recuperarea copiilor cu autism, tulburări din spectrul autismului (si/sau de alte dizabilităţi) prin participarea membrilor săi la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, simpozioane, conferinţe etc.;

– oferirea de informaţii de bază despre autism şi despre metode de intervenţie, suport priho-educaţional şi training pentru părinţi, studenţi, din care enumerăm cu titlu exemplificativ şi  nu limitativ: aplicarea de strategii pentru dezvoltarea abilităţilor de autoservire, limbaj, joc, motricitate etc.;

– schimburi de experienţă pe linie profesională, ştiinţifică, activităţi mixte de cooperare pe linie profesională, organizarea şi participarea la simpozioane şi congrese în domeniu;

– desfăşurarea unor activităţi economice directe, cu caracter accesoriu şi în strânsă legătură cu scopul Asociaţiei, cu respectarea legislaţiei în domeniu;

– promovarea colaborării interdisciplinare etc

DATE CONTACT:

MAIL:

asociatiainfantia@gmail.com

RELLY     TUDORACHE            – presedinte

CATALINA   NICOLESCU – vicepresedinte

Comentariile sunt închise.